Utvikling av portal med oppsett opp mot touchskjerm og redesigning

Logoen til GauldalTrefokus

Les mer-siden for samarbeidspartnere

Slik ser det ut når man henter ut informasjon på Portalen om en samarbeidspartner

Bilde som viser siden for samarbeiodspartner for Portal på Prestteigen

Forside samarbeidspartnere for Portal

Høsten 2017 kom vi i kontakt med NiT avd. Midtre-Gauldal. De hadde et ønske om å få til en informasjons-portal for sitt utstillingslokale, og de ønsket å være synlig på nett. Fra før hadde de et TV som han i utstillingslokalet og en nettside som kjørte WordPress.

Det prosjektet vi satte igang og fullførte var å utvikle en portal fra bunnen av ved hjelp av HTML, CSS og Javascript. Til dette kjøpte vi også inn en touchskjerm som vi satte opp med portalen vi utviklet. Hensikten med dette var at besøkende til lokalet kan gå til touchskjermen for å klikke seg innpå ulike bedrifter for å lese mer om dem. I tillegg redesignet vi også deres nettside.

Her er en kort liste over det som ble gjort i prosjektet:

  • Utviklet portal fra bunnen av ved hjelp av HTML, CSS og Javascript. Utviklet til å passe en spesiell skjerm.
  • Hadde to evalueringsmøter med kunde i portal-prosessen. Denne gangen kjørte vi dette digitalt!
  • Kjøpte inn touchskjerm, PC og satte opp dette i utstillingslokale til kunde
  • Redesignet Gauldaltrefokus sin nettside som er bygget på WordPress
  • Optimaliserte deres WordPress-side med god SEO
  • Leverte nettsidedokumentasjon som inneholder nyttig informasjon og versjonsnummer på ulike, sentrale løsninger.
  • Kunde fikk og har to supportavataler hvor vi har drift og service på portal og nettside

Oppdraget tok oss en måned å fullføre og vi er stolte av å kunne være med på GauldalTrefokus sitt lag.

Besøk gjerne deres nettside for å lese mer om dem: gauldaltrefokus.no