Logo for Gaulaøl

Forside Gaulaøl

Gaulaøl-butikkside

Vi fikk i oppdrag i å utvikle en nettside for bryggeutstyr-leverandøren Gaulaøl som holder til på Støren. Prosjektet utførte vi sommeren 2017 hvor kunde var i dialog med oss hele veien. Tilslutt endte vi opp med nettsiden dere ser bilde av ovenfor. I tillegg til å lage deres identitet på nett har vi også utviklet nettbutikk-løsningen de har idag. Hele nettsiden er bygd opp av WordPress hvor vi har gjort om temaet slik at det passer med Gaulaøl sin grafiske profil. Her er noe av det vi utførte i oppdraget oppsummert med en liste:

  • Vi utviklet nettside m/nettbutikk i en WordPress-løsning
  • Vi hadde flere møter med kunde hvor han kom med innspill og vurderinger på arbeidet
  • Kunde fikk også opplæring av hvordan han kan bruke systemet i etterkant
  • Optimaliserte nettsiden med en god SEO slik at Gaulaøl kommer opp ved søk i f.eks Google
  • Installert sidebygger-plugin for at Gaulaøl skal kunne drifte og legge inn nytt innhold uten programmerings-kunnskaper
  • Leverte en nettsidedokumentasjon som inneholder ulike versjoner på løsninger vi hadde implementert samt annen nyttig info
  • Fikk med 3 måneders support på kjøpet av løsningen

Dette er grove trekk på det vi utførte i oppdraget. Gaulaøl ønsket å drive nettstedet selv i etterkant noe som vi også la opp til(eget ønske). Vi er stolte av å ha fått vært med Gaulaøl på nett, og vi ønsker dem lykke til videre i bryggeutstyrs-bransjen!

Ta gjerne en titt innom nettsiden: Gaulaol.no