Drone

Å filme eller ta bilder med en drone er ikke bare en hobby for oss. Vi liker å se på innovative løsninger og bruk av droner er en løsning. For deg kan dette bety at vi tar bilder og/eller filmer ulike deler av en lokasjon. Om det er aktivitet der eller ikke spiller ingen rolle - Det er motivet eller hensikten for bildet og/eller filmen som bestemmer hva som skal skje. Vi vet selvsagt at det ikke er lov til å fly droner fritt uten å forholde seg til reglement som er satt av luftfartstilsynet. Vi har, etter de kravene som er satt, utarbeidet de dokumentene som er påkrevd i tillegg til at vi er forsikret etter forsikringskravet fra EU-forordning EC785/2004.

Vi er sertifisert RO-1 operatør som gjør at vi kan fly droner som veier opp mot 2.5kg

Hvordan kan et oppdrag som dette utføres?

Dette varierer selvsagt etter det behovet fra deg som kunde, men vi har noen standardrutiner vi alltid følger. For det første innleder vi en dialog med deg som kunde hvor vi sammen bestemmer hensikten med oppdraget. Ut ifra det finner vi også lokasjonen oppdraget skal utføres. Ofte er lokasjonen allerede bestemt fra kunden, men enkelte ganger kan vi i samråd med kunde bestemme andre lokasjoner hvis det passer bedre. Sistnevnte gjelder for det meste hvor lokasjonen ikke har stor betydning for innholdet i bildet/filmen, men der innholdet i bildet/filmen er hovedfokus.

Etter at både hensikt og lokasjon er bestemt setter vi i gang med å se detaljert på reglementet. Under dialogen med kunden har vi allerede diskutert hva som er lov og ikke, men vi setter oss alltid ned i etterkant for å dobbeltsjekke reglementet. Dette er både en betryggelse for deg som kunde og ITstedet for at man ikke bryter regler som er satt fra luftfartstilsynet. I tillegg skal vi ivareta personvern og sikkerhet til eventuelle personer som er involvert i bilde og/eller film. Dette vil vi lage en plan på i forkant av oppstart for oppdraget.

Når alt det over er gjort klart setter vi dato og tidspunkt for oppdraget, og utfører det etter planen. I enkelte tilfeller hvor det kreves sterk dagslys og/eller fint vær vil oppdraget være væravhengig. Da er det ikke sikkert at dato blir spikret, men blir tatt når anledningen byr seg. Etter oppdraget er utført vil bilder og/eller film(er) bli lagt over til vår skyløsning og du vil da få tilgang til disse så fort vi har materialet klart.

ITstedet er opptatt av valgfrihet. Det innebærer at du har muligheten til å velge selv om vi skal bearbeide materialet for deg eller om du ønsker å gjøre det selv. Velger du å bearbeide materialet selv betaler du bare for selve jobben vi utfører for oppdraget. Dette avtaler vi primært i oppstarten av oppdraget, men du har muligheten til å endre på dette helt til vi overleverer materialet til deg.

Hvem kan ha behov for et slikt oppdrag?

Vi kan leies inn til både arrangementer såvel som til enkeltoppdrag. Det kan være snakk om film og/eller foto fra et område, bygning, utstyr, hus, sjø, landskap eller kanskje noen av punktene kombinert. Det er også mulig å bestille oss til et arrangement hvor vi, etter avtale, tar bilder og/eller filmer det som er nødvendig. Det kan være så enkelt som at du ønsker et bilde fra din bedrift eller ditt hus fra luften. Ta kontakt så får vi se om vi kan møte dine behov og ønsker!

 

Hva kan vi tilby?

Med video kan vi utføre droneoppdrag helt opp til 4K-kvalitet. Vanligvis filmer vi i FullHD som er en vanlig standard med oppløsning på 1920x1080px, men vi har også mulighet til å filme i 2.7K med 60fps(vanlig standard). Her velger vi kvaliteten ut ifra bruksområde og hva du ønsker av kvalitet. Bilder som blir tatt blir gjort med bildekvalitet opp mot 12MP.

Vi kan til og med ta opp video med 120fps i FullHD-kvalitet noe som gir mange bilder per sekund, og vil gi "sakte-film" en kvalitet den fortjener

For både video og bilder har vår drone en synsgradvinkel på 85grader, og i tillegg kunne fly i hastighet opp mot 19 m/s ved behov. Videoer og bilder vi tar stabiliseres automatisk av dronen under hele flytiden ved hjelp av en 3-akses gimbal(vinkel vibrasjon helt ned til 0.005 grader!). I tillegg utfører vi manuell stabilisering i etterkant dersom det er nødvendig.

Flere varianter av vår film i ulik kvalitet

Pris

Vi opererer primært med fastpriser, men fastprisene varierer utifra oppdragets hensikt. Det er sjeldent at vi benytter timespriser, men det vil vi i samråd med kunde bestemme i forkant av oppdraget.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende tilbud!

Vår drone

DJI Mavic Air

DJI Mavic Air er en liten og kompakt drone, men med kvalitetskamera og mange tekniske hjelpemidler som gjør flyjobben behagelig og sikker.

Hvis du har lyst til å vite mer, har ytterligere spørsmål eller ønsker at vi skal utføre et slikt oppdrag for deg;

Ta kontakt med oss!