Våre tjenester

Design

Når det kommer til utforming av grafisk identitet, enten det er på nett eller til trykk, er det viktig å finne det som passer til bedriftens visjon og vilje.

Vi kan tilby full utforming av grafisk identitet, slik at din bedrift blir fremmet med riktig utgangspunkt. Det er viktig å føre en rød tråd gjennom hele logoen, nettsiden og det som eventuelt skal på trykk. Vi kan hjelpe deg å finne denne tråden, slik at du får mest mulig ut av din profil på nett og i hverdagen.

Dette kan vi.

 

Hva kan vi tilby innen design?

Vi kan utforme logoer, hjelpe deg med farge- og skriftvalg. Vi lager alle logoer i vector-format, som vil si at du kan forstørre logoen til ønsket størrelse uten at den vil bli kornete, men filen vil likevel være liten. Vi lager den i flere varianter, med og uten bakgrunn og tekst. Vi tilpasser logoen ut i fra det den skal brukes til.

Logo for IT-kontoret ved Gauldal VGS

Hvordan utfører et design-oppdrag?

Møte før foto og videoredigering

Vi starter med å diskutere hva slags oppgaver du ønsker utført. Etter diskusjonen setter vi oss ned sammen og lager en grovskisse, og vi kommer tilslutt med et grovt prisoverslag, avhengig av hvor mye jobb det er og hvor mange format/varianter du vil ha.

Tegning av design

Vi starter oppdraget ut ifra det vi har diskutert på forhånd. Vi jobber oss opp mot flere utkast av det vi snakket om på forhånd, og sender disse til deg underveis. Dette for å sikre oss at du virkelig får det du vil ha. Når vi er omtrentlig enige om designet, eksporterer vi noen eksempler.

Presentasjon og løsning

Når designet er ferdig, eksporterer vi det i alle varianter og formater du har bedt om og presenterer det for deg sammen med eksempler på hvor og hvordan det kan brukes på nett og på trykk. Etter dette legger vi fram sluttprisen, og sender så faktura på E-post eller i post.